2018-08-16 00:00:00

ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАХ ИРГЭНД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ ТООЦОХ ЖУРАМ

shalguur_2017_1 shalguur_2017_2 shalguur_2017_3 shalguur_2017_4 shalguur_2017_5 shalguur_2017_6 shalguur_2017_7